Επαγγελματικά Σεμινάρια

Υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επιχειρησιακά Σεμινάρια, Σεμινάρια Τεχνολογίας & Internet

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση, αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο (CV Qualification) που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό σας.

Είπαν για εμάς

‘‘Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισηγήτρια κάνει πολύ καλή παρουσίαση, κατανοητή με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες’’ - Σεμινάριο Social Media Marketing

Διαχείριση Κρίσης στην Επιχείρησή σας. Όταν Παίρνετε Εσείς τις Αποφάσεις ή όταν Μπορείτε να Προτείνετε Λύσεις.

Μια επιχείρηση, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, είναι δυνατόν να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Οι κρίσεις είναι πολλές. Αυτές μπορεί να προκύψουν ξαφνικά. Υπάρχουν περιπτώσεις, πριν την εκδήλωση της κρίσης, να έχουν παρατηρηθεί σημάδια πιθανής εκδήλωσης και αυτά να είναι είτε αντιμετωπίσιμα από την επιχείρηση είτε μη. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μιας κρίσης θα πρέπει να γίνεται είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Κατά πόσο μια επιχείρηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση;

Εισηγητής : Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό;

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό;
 • Για να γνωρίσετε τις διάφορες μορφές ’κρίσης’
 • Για να μελετήσετε οποιαδήποτε \"κρίση\" μπορεί να ξεσπάσει ξαφνικά
 • Για να γνωρίσετε με ποιό τρόπο μπορεί αυτή η κρίση να γίνει αντικείμενο διαχείρισης σε επίπεδο συντονισμού, διαδικασίας, συμμετοχής εμπλεκόμενων και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση και στη διατήρηση ή ακόμα και αναβάθμιση της εικόνας του οργανισμού.
 • Για να προετοιμαστείτε ως στελέχη μιας επιχείρησης κατάλληλα με σκοπό να αποφύγετε οποιαδήποτε κρίση στο στάδιο της πρόληψης, μελετώντας τα πιθανά σενάρια και αποτελέσματα των κρίσεων.
Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες που υφίστανται την κρίση.
Επίσης απευθύνεται στα επιχειρηματικά στελέχη που είναι αρμόδια για την χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και της αντιμετώπισης κρίσεων .

Περίληψη

Οι κρίσεις είναι πολλές. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μιας κρίσης θα πρέπει να γίνεται είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Κατά πόσο μια επιχείρηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση;


Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό;

 • Για να γνωρίσετε τις διάφορες μορφές ’κρίσης’
 • Για να μελετήσετε οποιαδήποτε \"κρίση\" μπορεί να ξεσπάσει ξαφνικά
 • Για να γνωρίσετε με ποιό τρόπο μπορεί αυτή η κρίση να γίνει αντικείμενο διαχείρισης σε επίπεδο συντονισμού, διαδικασίας, συμμετοχής εμπλεκόμενων και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση και στη διατήρηση ή ακόμα και αναβάθμιση της εικόνας του οργανισμού.
 • Για να προετοιμαστείτε ως στελέχη μιας επιχείρησης κατάλληλα με σκοπό να αποφύγετε οποιαδήποτε κρίση στο στάδιο της πρόληψης, μελετώντας τα πιθανά σενάρια και αποτελέσματα των κρίσεων.

Σε ποιούς απευθύνεται:


Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα επιχειρηματικά στελέχη που είναι αρμόδια για την χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής.


Περιβάλλον Εκμάθησης-Οπτικοακουστικά Μέσα


Το σεμινάριο θα λάβει χώρα σε άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένο Αμφιθέατρο της Σχολής.

Δομή

Θεματολογία:

 • Ορισμοί και έννοιες κρίσεων.
 • Διαχείριση κρίσεων.
 • Μορφές κρίσεων.
 • Κατηγοριοποίηση πιθανών περιστατικών που οδηγούν σε κρίση.
 • Λόγοι εμφάνισης των κρίσεων.
 • Η ανατομία μιας κρίσης και η πρόβλεψή της.
 • Οι κύριοι συμμετέχοντες / εμπλεκόμενοι.
 • Διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνου.
 • Πιθανότητα (Likelihood)
 • Συνέπειες (Impact)
 • Τρωτότητα (Vulnerability)
 • Προτεραιότητα (Priority)
 • Σχέδια Δράσης
 • Ομάδες διαχείρισης & Στόχοι/Αρμοδιότητες
 • Παραδείγματα

Διδασκαλία και Εκμάθηση

Διάρκεια σεμιναρίου


Το σεμινάριο διαρκεί 5 ώρες. Σάββατο - 10:30 έως τις 15:30


Περιβάλλον Εκμάθησης-Οπτικοακουστικά Μέσα


Το σεμινάριο θα λάβει χώρα σε άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένο Αμφιθέατρο της Σχολής.


Διδασκαλία & Εκμάθηση


Το Σεμινάριο είναι επικεντρωμένο στις σημειώσεις που δίνονται από την εισηγήτρια


Επιπλέον Παροχές-Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις
 • Σύγχρονη Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία
 • Πολλαπλά παραδείγματα

Extra Παροχές

Επιπλέον Παροχές-Έντυπο Υλικό
 • Σημειώσεις
 • Σύγχρονη Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση

Φορμα Προεγγραφής

Εισηγητής :

Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος διαθέτει τους παρακάτω τίτλους και προσόντα:

 • Phd (διδάκτωρ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Master of Arts (MA) στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιοτων ΗΠΑ
 • Master of Arts (MA) (αριστούχος) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Bachelor of Arts (BA) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Νομικής Σχολής, τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
 • Έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε εισηγήσεις σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και ζητήματα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών

Έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκαταστάσεις Ομίλου NETWORK
Βασ. Σοφίας 84, 1ος όροφος, Αθήνα
Έναντι Μεγάρου Μουσικής

(210) 523-5490 & (210) 748-8131

info@bonusseminars.com