Επαγγελματικά Σεμινάρια

Υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επιχειρησιακά Σεμινάρια, Σεμινάρια Τεχνολογίας & Internet

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση, αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο (CV Qualification) που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό σας.

Είπαν για εμάς

‘‘Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισηγήτρια κάνει πολύ καλή παρουσίαση, κατανοητή με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες’’ - Σεμινάριο Social Media Marketing

Εξαγωγές: Αξιοποιήστε τις Δυνατότητες της Επιχείρησης Σας στις Διεθνείς Αγορές

Η σημερινή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την επιχειρηματικότητα τους και να εκδηλώσουν ή αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους. Οι αγορές του εξωτερικού προσφέρουν πολλές δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως σήμερα που η ελληνική αγορά έχει αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται. Το μερίδιο της εξωτερικής αγοράς είναι πολύ μεγάλο και είναι πάντα πρόθυμο να υποδεχθεί τα ελληνικά προϊόντα ή υπηρεσίες, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν σε βάθος όλη τη εξαγωγική διαδικασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση των άστοχων ή λάθος βημάτων, το χάσιμο χρόνου ή χρημάτων και των πιθανών συγχύσεων.

Εισηγητής : Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό

 • Για να Γνωρίσετε τη Σημασία και το Ρόλο του Διεθνούς Εμπορίου στα Διεθνή Οικονομικά
 • Για να Καθοδηγηθείτε Πρακτικά ως Επιχειρηματίες στην Εξαγωγική Σας Προσπάθεια
 • Για να Μάθετε τους Τρόπους Απόκτησης Μεριδίου της Διεθνούς Αγοράς
 • Για να Γνωρίσετε τα Βήματα που Πρέπει να Ακολουθήσετε για τη Σωστή Επιλογή των Διεθνών Αγορών
 • Για να Γνωρίσετε τις Διαδικασίες Αξιοποίησης των Δυνατοτήτων που Προσφέρουν οι Αγορές του Εξωτερικού για τα Ελληνικά Προϊόντα
 • Για να Μάθετε τις Διαδικασίες Εξυπηρέτησης των Διεθνών Αγορών:

1. Άμεση Εξαγωγική Δραστηριότητα

2.  Έμμεση Εξαγωγική Δραστηριότητα

3. Αντιπροσώπευση (Licensing)

4. Δικαιόχρηση (Franchising)

5. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

6. Συγχωνεύσεις

7. Εξαγορές

8. Κοινοπραξίες

9. Δημιουργία Παραγωγικής Μονάδας στη Χώρα Υποδοχής (Greenfield Investment)

10. Στρατηγικές Συμμαχίες

 • Για να Γνωρίσετε το Ρόλο και την Συμβολή της Εθνικής Κουλτούρας στη Διαμόρφωση της Εξαγωγικής Σας Επιλογής
 • Για να Γνωρίσετε πως Μπορείτε να Προσδώσετε στην Επιχείρησή Σας την Αναγκαία Εξωστρέφεια
 • Για να Γνωρίσετε τον Υπέροχο Κόσμο του Διεθνούς Εμπορίου

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Μικρούς, Μεσαίους και Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες που θα ήθελαν να αναπτυχθούν στο Εξωτερικό
 • Σε κάθε Ελεύθερο Επαγγελματία
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων Υπεύθυνα για τις Διεθνείς Δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Σε Νέα Στελέχη Επιχειρήσεων Υπεύθυνα για τις Πωλήσεις στο Εξωτερικό
 • Σε Φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σε Σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων που θα ήθελαν να Αναπτύξουν την Εξαγωγική Δραστηριότητα της Επιχείρησης αλλά δεν έχουν την ανάλογη Γνώση και Εμπειρία
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο του Διεθνούς Εμπορίου

Δομή

 • Οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις για το Διεθνές Εμπόριο
 • Φιλελευθερισμός και Προστατευτισμός
 • Η Θεωρία της Ελεύθερης Αγοράς
 • Η Θεωρία του Προστατευτισμού
 • Δασμολογικά και Μη Δασμολογικά Μέτρα Προστασίας της Εγχώριας Οικονομίας
 • Μορφές Εξυπηρέτησης των Διεθνών Αγορών:

1. Άμεση Εξαγωγική Δραστηριότητα

2.  Έμμεση Εξαγωγική Δραστηριότητα

3. Αντιπροσώπευση (Licensing)

4. Δικαιόχρηση (Franchising)

5. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

6. Συγχωνεύσεις

7. Εξαγορές

8. Κοινοπραξίες

9. Δημιουργία Παραγωγικής Μονάδας στη Χώρα Υποδοχής (Greenfield Investment)

10. Στρατηγικές Συμμαχίες

 • Μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης
 • Οφέλη από την Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Προβλήματα από την Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Διεθνείς Συμβάσεις Ρύθμισης του Διεθνούς Εμπορίου
 • Η Συμφωνία της GATT
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO)

Περιβάλλον Εκμάθησης - Οπτικοακουστικά Μέσα

Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK

Διδασκαλία & Εκμάθηση

Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.

Ο Εισηγητής είναι πρόθυμος να Επιλύσει οποιαδήποτε Απορία και να σας Βοηθήσει να Αφομοιώσετε τις Βασικές Γνώσεις του Διεθνούς Εμπορίου

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα λάβετε

1)   Επίσημη Πιστοποίηση Σεμιναρίου από τη BONUS SEMINARS

2)   Βεβαίωση Παρακολούθησης με λεπτομέρειες για το Σεμινάριο που παρακολουθήσατε και τη σφραγίδα Εγγύησης του Ομίλου NETWORK

Φορμα Προεγγραφής

Εισηγητής :

Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος διαθέτει τους παρακάτω τίτλους και προσόντα:

 • Phd (διδάκτωρ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Master of Arts (MA) στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιοτων ΗΠΑ
 • Master of Arts (MA) (αριστούχος) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Bachelor of Arts (BA) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Νομικής Σχολής, τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
 • Έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε εισηγήσεις σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και ζητήματα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών

Έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκαταστάσεις Ομίλου NETWORK
Βασ. Σοφίας 84, 1ος όροφος, Αθήνα
Έναντι Μεγάρου Μουσικής

(210) 523-5490 & (210) 748-8131

info@bonusseminars.com