Επαγγελματικά Σεμινάρια

Υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επιχειρησιακά Σεμινάρια, Σεμινάρια Τεχνολογίας & Internet

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση, αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο (CV Qualification) που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό σας.

Είπαν για εμάς

‘‘Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισηγήτρια κάνει πολύ καλή παρουσίαση, κατανοητή με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες’’ - Σεμινάριο Social Media Marketing

Ναυτιλιακά: Βασικές Γνώσεις και Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο

Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί την θεμελιώδη βάση της εθνικής οικονομίας, κατέχοντας ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Ο Ελληνικός στόλος αριθμεί 4.161 πλοία άνω των 1000 κοχ αντιπροσωπεύοντας το 8,2% του παγκόσμιου στόλου σε αριθμό πλοίων, το 15,2% σε DWT και το 13,2% σε κόρους ολικής χωρητικότητας. Οι ναυτιλιακές γνώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή τη ναυτιλία γενικά. Το σεμινάριο Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι δομημένο σε σταδιακά επίπεδα, ξεκινώντας από τις Βασικές Ναυτιλιακές Γνώσεις και την Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο. Τα επόμενα επίπεδα προσφέρουν εξειδίκευση και εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα, όπως πχ οι Θαλάσσιες Μεταφορές, οι Στρατηγικές των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, οι Ναυλώσεις, η Ναυτασφάλιση, η Αντιμετώπιση Θαλασσίων Κινδύνων κ.α.

Εισηγητής : Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό;

 • Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο
 • Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα και το Ρόλο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Κατηγορίες των Πλοίων
 • Για να Κατανοήσετε τη Διαφορά μεταξύ Πλωτού Ναυπηγήματος και Βοηθητικού Ναυπηγήματος
 • Για να Γνωρίσετε τη Διαδικασία και τις Συμβάσεις Νηολόγησης ενός Πλοίου
 • Για να Μάθετε τη Διαδικασία Απόκτησης και Απώλειας της Εθνικότητας ενός Πλοίου
 • Για να Γνωρίσετε το λεπτομερές Περιεχόμενο μιας Σύμβασης Ναυτολόγησης
 • Για να Γνωρίσετε τα Καθήκοντα όλου του Προσωπικού Πλοίων
 • Για να Γνωρίσετε τις Διαδικασίες Κτήσης, Ναυπήγησης και Διάλυσης Πλοίων
 • Για να Γνωρίσετε τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους Κώδικες Ναυσιπλοΐας
 • Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
 • Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Πρόληψης της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου
 • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στα Νομικά Ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας

Δομή

 • Ο Ρόλος και η Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο
 • Η Σπουδαιότητα και ο Ρόλος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Οι Λόγοι Αύξησης της Ζήτησης για Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Έννοια Πλοίου και Κατηγορίες Πλοίων
 • Νηολόγηση Πλοίου
 • Απόκτηση και Απώλεια της Εθνικότητας ενός Πλοίου
 • Σύνθεση Προσωπικού Πλοίων
 • Συμβάσεις Ναυτολόγησης
 • Καθήκοντα Προσωπικού Πλοίων
 • Οργάνωση Εργασίας εν Πλώ
 • Κτήση, Ναυπήγηση και Διάλυση Πλοίου
 • Διεθνείς Οργανισμοί και Κώδικες Ναυσιπλοΐας
 • Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
 • Ασφάλεια Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
 • Πρόληψη Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 5 ώρες, Σάββατο από τις 10:30 έως τις 15:30

Διδασκαλία & Εκμάθηση

Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.

Ο Εισηγητής είναι πρόθυμος να Επιλύσει οποιαδήποτε Απορία και να σας Βοηθήσει να Αφομοιώσετε τις Βασικές Ναυτιλιακές Γνώσεις.

Περιβάλλον Εκμάθησης-Οπτικοακουστικά Μέσα

Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK.

Extra Παροχές

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Φορμα Προεγγραφής

Εισηγητής :

Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος διαθέτει τους παρακάτω τίτλους και προσόντα:

 • Phd (διδάκτωρ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Master of Arts (MA) στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιοτων ΗΠΑ
 • Master of Arts (MA) (αριστούχος) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Bachelor of Arts (BA) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Νομικής Σχολής, τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
 • Έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε εισηγήσεις σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και ζητήματα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών

Έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκαταστάσεις Ομίλου NETWORK
Βασ. Σοφίας 84, 1ος όροφος, Αθήνα
Έναντι Μεγάρου Μουσικής

(210) 523-5490 & (210) 748-8131

info@bonusseminars.com