Επαγγελματικά Σεμινάρια

Υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επιχειρησιακά Σεμινάρια, Σεμινάρια Τεχνολογίας & Internet

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση, αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο (CV Qualification) που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό σας.

Είπαν για εμάς

‘‘Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισηγήτρια κάνει πολύ καλή παρουσίαση, κατανοητή με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες’’ - Σεμινάριο Social Media Marketing

Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των επιχειρήσεων ο σημερινός επιχειρηματίας αλλά και το στέλεχος επιχειρήσεων είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να επικοινωνούν επιχειρηματικά στην Αγγλική γλώσσα.

Εισηγητής : Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό

Η Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία εισάγει τους ενδιαφερόμενους στις έννοιες και τη σημασία της Γενικής Επιχειρησιακής Ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα.

Η γνώση της Αγγλικής Επιχειρησιακής Ορολογίας προσδίδει σε κάθε συμμετέχοντα την ευχέρεια και κυρίως την αυτοπεποίθηση ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστικός συγκριτικά με άλλους συναδέλφους ή επιχειρηματίες ομοειδών επιχειρήσεων και κυρίως να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλες αλλοδαπές επιχειρήσεις και με αλλοδαπούς πελάτες.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρηματίες μικρών, μεσαίων, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων επιφορτισμένα με τις διεθνείς επιχειρησιακές λειτουργίες του οργανισμού
 • Υπόλοιπα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Φοιτητές
 • Σπουδαστές

Θεματολογία (ποια θέματα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στο σεμινάριο)

Η Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία περιλαμβάνει τους επιμέρους τομείς:

1. Επιχειρηματικότητα (κατανόηση βασικών όρων και εννοιών όπως π.χ. συντελεστές της παραγωγής, δημιουργικότητα, καινοτομία, διαδικασία παραγωγής νέων επιχειρηματικών ιδεών, διαχείριση κινδύνου, αξιοποίηση ευκαιριών της αγοράς και κοινωνική επιχειρηματικότητα).

2. Οργάνωση Επιχειρήσεων (κατανόηση εννοιών, όπως π.χ. αρχές διοίκησης μιας επιχείρησης, διοίκηση έργου, σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, ομάδες εργασίας, διοίκηση γνώσης, διοίκηση μανθανουσών επιχειρήσεων).

3. Marketing (κατανόηση όρων, εννοιών και διαδικασιών, όπως π.χ. μείγμα μάρκετινγκ, SWOT ανάλυση, PESTLEDG ανάλυση, θεμελιώδεις ικανότητες μιας επιχείρησης, απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 5 δυνάμεις του Porter, επιχειρηματικές στρατηγικές).

4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (κατανόηση εννοιών και διαδικασιών, όπως π.χ. διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, αξιολόγηση προσωπικού, αποδοχές και διαχείριση εργασιακών σχέσεων).

5. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (κατανόηση εννοιών και όρων, όπως π.χ. μορφές επικοινωνίας, μέσα επικοινωνίας, μοντέλα αποτελεσματικής επικοινωνίας, η τέχνη της πειθούς, εμπόδια στην επικοινωνία, τεχνικές έρευνας).

6. Διεθνές Εμπόριο (κατανόηση εννοιών και διαδικασιών, όπως π.χ.  μέθοδοι εξυπηρέτησης διεθνών αγορών, εξαγωγές, licensing, franchising, άμεσες ξένες επενδύσεις, ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων, περιφερειακή ολοκλήρωση, ο ρόλος και η σημασία των διεθνών εμπορικών οργανισμών)

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 5 ώρες, Σάββατο από τις 10:30 έως τις 15:30

Διδασκαλία & Εκμάθηση

Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του παρόντος σεμιναρίου αντλείται από θεωρητικές προσεγγίσεις, απλές επιχειρηματικές πρακτικές και κυρίως από μελέτες περίπτωσης (case studies). Αυτές οι μελέτες περίπτωσης (case studies) προσομοιώνουν πρακτικές καταστάσεις με το θεωρητικό πλαίσιο και προκαλούν τους συμμετέχοντες να επιλύσουν ζητήματα ή διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Περιβάλλον Εκμάθησης-Οπτικοακουστικά Μέσα

Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στοΑμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK.

Extra Παροχές

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Φορμα Προεγγραφής

Εισηγητής :

Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος διαθέτει τους παρακάτω τίτλους και προσόντα:

 • Phd (διδάκτωρ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Master of Arts (MA) στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιοτων ΗΠΑ
 • Master of Arts (MA) (αριστούχος) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Νομικής Σχολής, τμήματος Διεθνών Σπουδών
 • Bachelor of Arts (BA) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Νομικής Σχολής, τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
 • Έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις
 • Διαθέτει μακρόχρονη πείρα σε εισηγήσεις σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και ζητήματα Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών

Έχει δημοσιεύσει μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκαταστάσεις Ομίλου NETWORK
Βασ. Σοφίας 84, 1ος όροφος, Αθήνα
Έναντι Μεγάρου Μουσικής

(210) 523-5490 & (210) 748-8131

info@bonusseminars.com