Επαγγελματικά Σεμινάρια

Υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επιχειρησιακά Σεμινάρια, Σεμινάρια Τεχνολογίας & Internet

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση, αποτελεί ένα επιπλέον εφόδιο (CV Qualification) που μπορεί να προστεθεί στο βιογραφικό σας.

Είπαν για εμάς

‘‘Το σεμινάριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εισηγήτρια κάνει πολύ καλή παρουσίαση, κατανοητή με πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες’’ - Σεμινάριο Social Media Marketing

Η Νέα Εκπαιδευτική Ψυχολογία για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση)

Υπολογίζεται ότι το 2 έως 10% των παιδιών έχουν δυσλεξία. Στατιστικά σε μια τάξη με 20 παιδιά οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ένα ή δυο παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας. Κάποια παιδιά που έχουν μια ελαφριά μορφή της δυσλεξίας ίσως καταφέρουν να κρύψουν τη δυσκολία τους στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όμως όταν οι διδακτικοί στόχοι αυξάνονται η προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα δυσκολεύει. Η θεωρητική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλει στην αποτελεσματική διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που συνιστά την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας για ορθογραφημένη γραφή, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, δημιουργούν γνωστικές ελλείψεις, συνδυασμένες με αυξημένο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, μείωση κινήτρων και δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις. Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η αξιόπιστη ενημέρωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων αλλά και φροντιστών παιδιών οι οποίοι καλούνται να κατανοήσουν και να διαχειρισθούν μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Εισηγητής : Κατερίνα Τζόαν Ντίαρινγκ

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό;

 • Για να Γνωρίσετε το Φάσμα των Γνωστικών Λειτουργιών που Συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μάθησης και Δυσλειτουργούν στις περιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Για να Ενημερωθείτε για τα  Αίτια και τα Χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Για να Αξιολογήσετε τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Για να Εξειδικευθείτε στις Προσαρμογές του Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διευκόλυνση της Εκπαίδευσης των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε Όλους Όσους έχουν Σχέση με την Διαπαιδαγώγηση και την Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων
 • Σε Δασκάλους Δημόσιας Εκπαίδευσης
 • Σε Δασκάλους Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
 • Σε Καθηγητές Γυμνασίων
 • Σε Καθηγητές Λυκείων
 • Σε Καθηγητές Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
 • Σε Καθηγητές Ξένων Γλωσσών
 • Σε Παιδαγωγούς
 • Σε Νηπιαγωγούς
 • Σε Φοιτητές
 • Σε Σπουδαστές
 • Σε Γονείς

Δομή

Δυσκολίες μάθησης: Σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις

 • Τρόποι Εκδήλωσης
 • Πως Διαβάζουμε
 • Πως Γράφουμε
 • Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο και στη μάθηση.
 • Αρχές & θεωρίες μάθησης & στις πρακτικές εφαρμογές τους.
 • Ορισμοί αίτια  συμπτώματα  συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών
 • Αναπτυξιακή και Επίκτητη Δυσλεξία: Ομοιότητες - Διαφορές.
 • Πρωτογενείς (ειδικές), Δευτερογενείς (γενικές) μαθησιακές δυσκολίες
 • Σχέση ευφυΐας, ανάγνωσης & ορθογραφίας.
 • Διάσπαση Προσοχής (ADHD) στη μάθηση και στη συμπεριφορά


Διάγνωση

 • Μοντέλα και θεωρίες που σχηματίζουν τη βάση των μαθησιακών δυσκολιών
  • Στη προσχολική Ηλικία
  • Στη σχολική Ηλικία
 • Αιτιολογία και Διάγνωση
 • Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Screening, παραπομπή και διαδικασίες κατηγοριοποίησης/κατάταξης
 • Ιστορικό – Κλινική συνέντευξη
 • Διαγνωστικά εργαλεία
 • Στρατηγικές ατομικής διάγνωσης
 • Διαφοροδιάγνωση – Ψυχοεκπαιδευτική έκθεση
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Από τη διάγνωση στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Επαναξιολόγηση και παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας
 • O Pόλος της οικογένειας


Συμβουλευτική

 • Από τη Διάγνωση στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα
 • Μοντέλα και στρατηγικές συμβουλευτικής και συνεργασίας
 • Δραστηριότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων
 • Στρατηγικές υποστήριξης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Στρατηγικές υποστήριξης των οικογενειών των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Συμβουλευτική στους γονείς
 • Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς /παιδαγωγούς
 • Συνεργασία με το σχολείο και με άλλες ειδικότητες
 • Επεξεργασία των ακόλουθων Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών:
  • Προφορικός Λόγος,
  • Ανάγνωση/ Κατανόηση,
  • Γραφή/Γραπτήή Έκφραση,
  • Μαθηματικά
 • Πώς μπορεί ο μαθητής να βοηθηθεί από μόνος του;
 • Στρατηγικές μάθησης, μελέτης και αποκατάστασης διαδικασίες
  • για τη διδασκαλία
  • μεταγνωστικές διαδικασίες
 • Στρατηγικές ενσωμάτωσης και ενίσχυσης αυτό-εκτίμησης και αυτό-αποτελεσματικότητας

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 5 ώρες, Σάββατο από τις 10:30 έως τις 15:30

Διδασκαλία & Εκμάθηση

Το σεμινάριο είναι επικεντρωμένο στις σημειώσεις που δίνονται από την εισηγήτρια.


Workshops

Πρακτική Εξάσκηση σε Ειδικά projects και Επίδειξη καλύτερων Δυνατών Τρόπων σχετικά με την Επίλυση Ειδικών Θεμάτων.Περιβάλλον Εκμάθησης-Οπτικοακουστικά Μέσα

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται με τα Πλέον Σύγχρονα Οπτικοακουστικά Μέσα.

Extra Παροχές

 • Σημειώσεις
 • Σύγχρονη Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση

Φορμα Προεγγραφής

Εισηγητής :

Κατερίνα Τζόαν Ντίαρινγκ

Η κα Κατερίνα Ντίαρινγκ είναι καθηγήτρια Ψυχολογίας και Οικογενειακή Θεραπεύτρια.

Η κα Κατερίνα Ντίαρινγκ διαθέτει τους παρακάτω τίτλους και προσόντα:

 • Master of Arts (MA) στην Ψυχολογία της Εκπαίδευσης - Ειδική Αγωγή
 • Bachelor of Arts στην Ψυχολογία
 • Chartered Psychologist από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (CPsychol).
 • Professional Training στη Συστημική Προσέγγιση Οικογενειακής Θεραπείας
 • Mέλος της EFTA (European Family Therapy Association).
 • Έμπρακτη πολυετή πείρα ως Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Διαρκή συνεργασία, διαγνωστικά και θεραπευτικά, με παιδιά, γονείς και ενήλικες σε κλινικούς και εκπαιδευτικούς χώρους.
 • Πολυάριθμη συμμετοχή ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα Ψυχικής Υγείας, Ομαδικής Δυναμικής, Εκπαίδευσης και Ψυχοπαθολογίας.
 • Προσωπική έρευνα και ενασχόληση με τη θεωρητική προσέγγιση που βασίζεται σε οικογενειακό- συστημικό πλαίσιο και το οποίο εξηγεί τη λειτουργία των συστημάτων και της κυβερνητικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγκαταστάσεις Ομίλου NETWORK
Βασ. Σοφίας 84, 1ος όροφος, Αθήνα
Έναντι Μεγάρου Μουσικής

(210) 523-5490 & (210) 748-8131

info@bonusseminars.com